Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Aby nie akceptować tych plików, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
  • bcaner gadżety kopia.jpg
  • blog baner CZARNY.jpg
  • Twoja Biblioteka posiada dostęp do platformy.jpg

Aktualności

Wyniki konkursu z okazji 625-lecia Murowanej Gośliny

 

625k2

 

            Zakończył się trwający od początku roku konkurs historyczny z okazji 625-lecia Murowanej Gośliny. W ośmiu pierwszych numerach tegorocznego Biuletynu Samorządowego drukowane były kupony konkursowe z pytaniami dotyczącymi przeszłości Murowanej Gośliny i ziemi goślińskiej. Ostatnim moment na składanie odpowiedzi upłynął w dniu 1 grudnia. Po sprawdzeniu wszystkich nadesłanych odpowiedzi mamy przyjemność ogłosić jego wyniki. Zwycięzcą konkursu został Andrzej Raźniak, który jako jedyny uczestnik odpowiedział poprawnie na wszystkie 24 pytania. Drugie miejsce wspólnie zdobyły trzy osoby: Agnieszka Łągiewka, Antoni Hartman i Maksymilian Kujawiak – cała trójka uczestników popełniła po jednym błędzie. Wręczenie nagród dla laureatów konkursu będzie miało miejsce podczas sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się 22 grudnia o godz. 17.30. Nagrody konkursowe ufundował gośliński Cech Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców.

w imieniu organizatorów

Dariusz Paprocki

Biblioteka Publiczna – Izba Regionalna Ziemi Goślińskiej

Poniżej przedstawiamy pytania i prawidłowe odpowiedzi przygotowane przez Dariusza Paprockiego.

1. Murowana Goślina jest miastem już od ponad 600 lat. Pierwsza wzmianka o samorządzie miejskim pojawiła się w źródłach historycznych 625 lat temu – w roku 1389. Nie każdy jednak wie, iż ówcześnie nasze miasto... nazywało się inaczej niż dziś. Nazwa „Murowana Goślina” upowszechniła się dopiero w pierwszych latach XVII wieku. Jak brzmiała nazwa naszego miasta w XIV stuleciu?

Odpowiedź: Goślina Kościelna

2. Symbolem Murowanej Gośliny jest jej herb. Nasze miasto otrzymało ów symbol pod koniec XVI stulecia od ówczesnego właściciela dóbr goślińskich Jana Rozdrażewskiego. Elementem herbu miasta jest herb własny rodziny Rozdrażewskich, przedstawiający trzy róże w skosie na niebieskim polu. Jak nazywa się herb szlachecki Rozdrażewskich, który posłużył za wzór herbowi Murowanej Gośliny?

Odpowiedź: Doliwa

3. Zanim jeszcze Murowana Goslina stała się miastem, w miejscu tym wybudowano kościół pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła. Początki tego kościoła mogą sięgać nawet XIII wieku, a wezwanie nawiązuje do popularnego wówczas szlaku pielgrzymkowego do grobu św. Jakuba w hiszpańskiej Composteli. także dziś Murowana Goslina leży na trasie szklaku pielgrzymek do Composteli. Jaki symbol wyróżnia szlak jakubowy?

Odpowiedź: Muszla

4. Historia początków naszego miasta związana jest ściśle z grodem kasztelańskim położonym w pobliskiej nadwarciańskiej osadzie. Historycy uważają, że upadek tego ośrodka administracji piastowskiej przyczynił się do rozwoju Murowanej Gośliny. W jakiej miejscowości znajdował się ów gród kasztelański?

Odpowiedź: w Radzimiu

5. Spośród licznych miejscowości należących do Gminy Murowana Goslina, wyróżnia się jedna, której nazwa sugeruje, iż w przeszłości wydobywano tam metale szlachetne. Historycy sugerują, iż nazwa związana jest z poszukiwaniami kruszców w rzece, i niegdyś zajęciem tym trudniła się pewna część mieszkańców tej osady. O jaką wieś chodzi?

Odpowiedź: o Złotoryjsko

6. Jednym z najcenniejszych zabytków Murowanej Gośliny jest płyta nagrobna Urszuli z Ostroroga Potulickiej, żony XVI-wiecznego właściciela Murowanej Gośliny Piotra Potulickiego. Zabytek ten jest przykładem jednego z wcześniejszych wykorzystań języka polskiego w sztuce Polski szlacheckiej. Gdzie znajduje się omawiana płyta nagrobna?

Odpowiedź: na zewnętrznej ścianie kościoła św. Jakuba

7.Siedziba właścicieli dóbr goślińskich, obejmujących miasto Murowana Goślina oraz szereg okolicznych wsi mieściła się w umocnionym dworze (zamku, pałacu), który – znacznie przebudowany – znajduje się dziś w goślińskim parku. niegdyś ta część dzisiejszego miasta tworzyła osobną miejscowość, dziś już nie istniejącą. W XX wieku została ona w kilku etapach włączona do Murowanej Gośliny. Jak nazywała się ta miejscowość?

Odpowiedź: Piła

8. W XVIII stuleciu Murowana Goślina stała się miastem trzech kultur. Obok ludności polskiej, skupionej wokół katolickiej parafii św. Jakuba, pojawiły się dwie inne społeczności. Jakie wyznania reprezentowały?

Odpowiedź: protestantyzm i judaizm (byli to ewangelicy oraz Żydzi)

9. XVIII wiek był dla Murowanej Gośliny czasem dobrobytu. Miasto zniszczone podczas działań wojennych w trakcie wojny północnej, zostało odbudowane i wzmocnione nowymi przywilejami. Ówcześni właściciele dóbr goślińskich – rodzina Gurowskich – inwestowali także w tereny wiejskie. Powstały liczne nowe osady, często zakładane na nieużytkach. Osady te zamieszkiwała wówczas specyficzna grupa ludności: specjalnie sprowadzeni koloniści, mający doświadczenia w uprawie terenów zalesionych lub podmokłych. Takich osadników sprowadzano często z zagranicy: z Niderlandów, z Pomorza, czasem ze Śląska. Grupa ta miała swoją własną specyficzną nazwę. Jak ona brzmiała?

Odpowiedź: Olendrzy (pisani też jako Olędrzy)

10. Przełom w historii Murowanej Gośliny stanowi rok 1793. Wówczas to, w gorącej atmosferze po obaleniu reform Sejmu Wielkiego (Konstytucja 3 maja) i upadku powstania kościuszkowskiego, miał miejsce II rozbiór Polski. Wśród wielu innych miast także Murowana Goślina trafiła w granice jednego z zaborców. Do jakiego państwa została przyłączona Murowana Goślina w trakcie II rozbioru Polski?

Odpowiedź: do Królestwa Prus 

11. W trakcie wojen napoleońskich okolice Murowanej Gośliny były areną potyczki pomiędzy wojskami francuskimi i rosyjskimi. Obie strony poniosły straty, a poległych pochowano w szczerym polu, gdzie następnie postawiono krzyż. W jakiej miejscowości znajduje się to miejsce?

Odpowiedź: w Bolechowie

12. Pamiątką po wojnach napoleońskich stał się nowy podział terytorialny ziem polskich. Na terenie Wielkopolski wprowadzono administrację powiatową z urzędującym Landratem (starostą). Podział ten okazał się niezwykle trwały, utworzone w pierwszej dekadzie XIX stulecia powiaty przetrwały (ze zmianami w układzie granic) okres zaborczy, czasy II Rzeczypospolitej, okupacje hitlerowską i sporą część epoki powojennej, by ulec likwidacji dopiero podczas reform administracyjnych Gierka w latach siedemdziesiątych XX wieku. Także nasze miasto przez cały ten okres znajdowało się w składzie jednego powiatu. Gdzie znajdowała się jego siedziba

Odpowiedź: w Obornikach

13. XIX-wieczna Murowana Goślina nosiła także nazwę niemiecką. Zaborcy często zniemczali nazwy niektórych miejscowości, aby były łatwiejsze do wymówienia przez ludność niemieckojęzyczną. Zmiany te w większości przypadków nie były daleko idące (w odróżnieniu od czasów hitlerowskich). Także w przypadku Murowanej Gośliny zmiana była kosmetyczna. Jak brzmiała XIX-wieczna nazwa naszego miasta?

Odpowiedź: Murowana-Goslin

14. W 1848 roku podczas Wiosny Ludów Murowana Goślina została wyzwolona przez polskich powstańców. Byli to przede wszystkim mieszkańcy naszego miasta, poderwani do czynu zbrojnego przez przybyłego tu emisariusza z zagranicy. Pod jego dowództwem 5 maja 1848 roku miasto było w polskich rękach. Miejscowym Niemcom i Żydom skonfiskowano całą broń, szykowano się do połączenia sił z innymi oddziałami powstańczymi. Jak nazywał się przybyły do Murowanej Gośliny przywódca powstańczy?

Odpowiedź: Ildefons Ancypa

15. W 1859 roku urodził się w naszym mieście wybitny hellenista, tłumacz tekstów starogreckich i badacz tego języka. Za swe wieloletnie wysiłki nad odkrywaniem tajemnic języka helleńskiego został uhonorowany medalem przyznawanym przez greckiego monarchę. Postać ta doczekała się w Murowanej Goślinie własnej ulicy. O kogo chodzi?

Odpowiedź: o Bonawenturę Graszyńskiego

16. Pod koniec XIX wieku w Murowanej Goślinie powstała Ochotnicza Straż Pożarna, mająca dbać o bezpieczeństwo pożarowe miasta. W skład Straży weszli przedstawiciele wszystkich zamieszkujących Murowaną Goślinę grup wyznaniowych – katolicy, protestanci i wyznawcy judaizmu. Pierwszym komendantem został burmistrz Murowanej Gośliny Eduard Hartmann. W którym roku powstała goślińska Straż Pożarna?
Odpowiedź: w 1888 roku

17. Na początku XX stulecia w Murowanej Goślinie zaczęły powstawać polskie organizacje społeczne. Pierwszą z nich było Towarzystwo Przemysłowe na Murowaną Goślinę i okolice, założone w 1904 roku. Na terenie miasta powstało także ogniwo ruchu propagującego wychowanie fizyczne oraz sport. Organizacja ta znana była z publicznych pokazów gimnastycznych, charakterystycznych mundurów oraz maksymy „W zdrowym ciele zdrowy duch”. O jaką organizację chodzi?

Odpowiedź: o Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” (ruch sokolski)

18. W 1919 roku Murowana Goslina powróciła w granice odrodzonego państwa polskiego. Stało się to dzięki sukcesowi Powstania Wielkopolskiego, rozpoczętego 27 grudnia 1918 roku a zakończonego rozejmem w Trewirze 16 lutego 1919 roku (choć obecnie za rzeczywisty koniec powstania uznaje się likwidację Frontu Wielkopolskiego w marcu 1920 roku). Ziemia goślińska zapłaciła za wolność krwią trzech powstańców, co ciekawe zamieszkujących tą samą miejscowość. Doczesne szczątki dwóch z nich spoczywają obecnie na cmentarzu parafialnym w tej miejscowości. Tradycyjnie też goślińskie obchody wybuchu Powstania Wielkopolskiego odbywają się właśnie tam. Jaka to miejscowość?

Odpowiedź: Białężyn

19. W okresie międzywojennym Murowana Goślina rządzona była przez burmistrzów. Ostatni z nich, wybrany na te stanowisko już w latach trzydziestych XX wieku, był jednocześnie wojskowym lekarzem. Znany był z tego, że „po godzinach urzędowania” przyjmował w swoim mieszkaniu pacjentów z miasta i okolicy. Jak nazywał się ów burmistrz?

Odpowiedź: Stefan Motylewski

20. Reforma administracyjna z 1934 roku wprowadziła podział ziem polskich na gminy. W Wielkopolsce zastąpiły one istniejące dotychczas dystrykty komisaryczne. Gminy istniały niezależnie od miast, a rządzący nimi wójtowie byli odpowiednikami burmistrzów dla terenów wiejskich. W jakiej miejscowości znajdowała się siedziba urzędu wójtowskiego dla terenów ziemi goślińskiej?

Odpowiedź: w Murowanej Goślinie

21. Wobec zagrożenia wojną z Niemcami, w 1939 roku powołano w Wielkopolsce specjalne oddziały wojskowe, które miały wzmocnić regularną armię w działaniach związanych z utrzymaniem niepodległości Polski. Jednostki te składały się z rezerwistów, którzy na co dzień pozostawali w swoich miejscach zamieszkiwania i normalnie pracowali, a jedynie w przypadku zagrożenia byli skupiani w szeregach lokalnych kompanii i batalionów. Żołnierze tej formacji przechowywali swe umundurowanie w prywatnych domach, a ich uzbrojenie było składowane w odpowiednich urzędach. Na czele jej goślińskiego oddziału stał kapitan Zygmunt Rakocy, ówczesny zastępca burmistrza Murowanej Gośliny. Jak nazywała się ta formacja?

Odpowiedź: Obrona Narodowa

22. Na początku hitlerowskiej okupacji, goślińscy Niemcy dopuścili się kilku mordów na swych polskich sąsiadach. Dwie największe egzekucje, odpowiednio czterech i pięciu osób, miały miejsce w pobliżu Murowanej Gośliny, na granicy gminy Czerwonak. Obecnie znajduje się tam monument ku czci pomordowanych. Jak nazywa się miejsce tej egzekucji?

Odpowiedź: las bolechowski

23. Wojna rozproszyła po świecie mieszkańców ziemi goślińskiej. Jedni znaleźli się w niewoli niemieckiej, trafili na przymusowe roboty lub do obozów koncentracyjnych w różnych częściach Europy, innych koleje losu rzuciły na Syberię lub do Kazachstanu, gdzie obywateli polskich wywoziło państwo sowieckie. Ci, co mieli taka możliwość zaciągali się do Wojska Polskiego i w jego szeregach przemierzali szlak, który winien doprowadzić ich na powrót do ojczyzny. Jeden z gośliniaków w szeregach II Korpusu Polskiego przemierzył szlak z Afryki Północnej do Włoch, gdzie dane mu było walczyć w słynnej bitwie pod Monte Cassino. O kogo chodzi?

Odpowiedź: o Michała Powroźnika

24. W 1945 roku, gdy losy wojny były już przesądzone, hitlerowcy przygotowali do wysadzenia gośliński kościół pod wezwaniem św. Jakuba. Tej akurat budowli nie zdecydowali się zniszczyć, wycofując się przed nadciągającą Armią Czerwoną podpalili jednak trzy inne budynki. Dwa z nich zostały odbudowane, jeden natomiast definitywnie rozebrano i do dziś nic na tym miejscu nie zostało pobudowane. Jakie budynki wówczas zniszczono?

Odpowiedź: dworzec kolejowy, siedzibę poczty oraz siedzibę niemieckich władz (tzw. Amtskommisariat)

 

Zbiórka zdjęć

akcja foto

Zbieramy stare zdjęcia

akcja foto

Urodziny Misia Ambrożego

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, który przypada 25 listopada, Biblioteka Publiczna zorganizowała występ teatrzyku EDU - ARTIS z Krakowa.

ur.mis2

 

„Urodziny Misia Ambrożego” to tytuł bajki, jaką zaprezentowali aktorzy. Bohaterowie, czyli Ambroży i jego przyjaciel Tygrysek, zaprosili wszystkie dzieci do urodzinowej zabawy. Dzieci bardzo chętnie współtworzyły spektakl. Było dużo śmiechu, urodzinowe „sto lat”       i „niby-tort”. Wspólna zabawa rozweseliła wszystkich zebranych przedszkolaków.

ur.mis1

Zdzisława Godawa

oddział dla dzieci i młodzieży

Wystawa czasowa

Zapraszamy na wystawę

"Zbiór o ziemi goślińskiej" 

Wystawę można obejrzeć na holu Ratusza

 

nn 008

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Z okazji obchodzonego ŚWIATOWEGO DNIA PLUSZOWEGO MISIA wspólnie z aktorami teatru Edu-Artis z Krakowa odbędą się "Urodziny Misia".

Dnia 24 listopada o godzinie 11.00 "Miś Ambroży" spotka się z zaproszonymi dziećmi z goślińskich przedszkoli.

10000340

(obrazek-źródło: google.pl)

Dzień Misia

Z okazji obchodzonego ŚWIATOWEGO DNIA PLUSZOWEGO MISIA wspólnie z aktorami teatru Edu-Artis z Krakowa odbędą się "Urodziny Misia".

bez tytułu


Dnia 24 listopada o godzinie 11.00 "Miś Ambroży" spotka się z zaproszonymi dziećmi z goślińskich przedszkoli.

Akcja „Zapal Znicz Pamięci”

W niedzielę 26 października 2014 roku miała miejsce szósta odsłona akcji „Zapal Znicz Pamięci”. Po raz kolejny wspominaliśmy Polaków zamordowanych przez Niemców w pierwszych miesiącach II wojny światowej na terenach wcielonych do III Rzeszy. Na terenie ziemi goślińskiej tegoroczne zapalanie „światełek pamięci” zapoczątkowało upamiętnienie dziewięciu polskich patriotów rozstrzelanych przez swych niemieckich sąsiadów pod lasem bolechowskim. Ranną porą na miejsce tej egzekucji udali się przedstawiciele Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 z Murowanej Gośliny, oraz reprezentanci goślińskiego społeczeństwa na czele z burmistrzem Tomaszem Łęckim. Przed zapaleniem zniczy sylwetki pomordowanych przypomniał pracownik Biblioteki Publicznej Dariusz Paprocki.

pod lasem bolechowskim 3

 

Na grobie pomordowanych spod lasu bolechowskiego, znajdującym się na goślińskim cmentarzu, jak również na znajdujących się tam innych mogiłach ofiar terroru hitlerowskiego znicze zapalili przedstawiciele Gimnazjum nr 1 z Murowanej Gośliny. Uczniowie goślińskiej Szkoły Podstawowej nr 1 upamiętnili miedzy innymi ks. Leona Maciejewskiego (tablica Jego pamięci znajduje się na ścianie kościoła św. Jakuba) a także pomordowanych ze wsi Trojanowo i Przebędowo. Młodzież szkolna z Długiej Gośliny udali się pod obeliski ku czci zabitych w Forcie VII w Poznaniu ks. Albina Woźniaka oraz Franciszka Baranowskiego.

pod pomnikiem

 

 

w Uchorowie 2

Wreszcie uczniowie Szkoły Podstawowej z Białężyna zapalili „światełka pamięci” na miejscu stracenia Franciszka Kołacza i Józefa Łukowskiego pod lasem białężyńskim, oraz pod tablicą ku czci Leona Masiakowskiego w Uchorowie. Znicze zapalały także osoby prywatne. Do galerii zamieszczonej na stronie internetowej Radia Merkury trafiły liczne zdjęcia dokumentujące udział goślinian w całym przedsięwzięciu. Warto wspomnieć, że Gmina Murowana Goślina była jednym z liderów tegorocznej akcji, nasi przedstawiciele uczestniczyli w jej inauguracji. W Murowanej Goślinie pamiętamy o naszej historii lokalnej!

Dariusz Paprocki

gminny koordynator akcji
„Zapal Znicz Pamięci”

Dodatkowe informacje