Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Aby nie akceptować tych plików, zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

publikacje

  • Drukuj

Arnold S.
1927    Terytoria plemienne w ustroju administracyjnym Polski piastowskiej (w. XII-XIII), Prace Komisji dla Atlasu Historycznego Polski, z. 2, Kraków.    Brust M. 2005    Najdawniejsze dzieje ziemi obornicko - rogozińskiej w okresie od XII do końca XIII wieku na podstawie źródeł pisanych, [w:] Archeologia powiatu obornickiego. Oborniki – Rogoźno – Ryczywół, red. T. Skorupka, Poznań, s. 397-483.Buczek K. 1970a    Organizacja opolna w Polsce średniowiecznej, Studia Historyczne, s. 205-250.1970b    Z badań nad organizacją grodową w Polsce wczesnofeudalnej. Problem terytorialności grodów kasztelańskich, Kwartalnik Historyczny, z. 1, s. 3-27.Gąsiorowski A.1967    Uwagi o mniejszych kasztelaniach wielkopolskich XIII – XIV wieku, Czasopismo prawno-historyczne, z.1.Hensel W., Hilczer-Kurnatowska Z.1980    Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnopiastowskiej, t. 5, Poznań.

Jasnosz S.
1984  Materiały i studia do dziejów osadnictwa starożytnego i wczesnośredniowiecznego Ziemi Obornicko-Rogozińskiej, Fontem Archaeologici Posnanienses, t. 33, s. 55-166.

Karwowski S.
1911 Komandorya i kościół św. Jana Jerozolimskiego w Poznaniu, Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, t. 36.

Kasprzak J.
2002 Walory przyrodnicze Radzimia, [w:], Radzim  zapomniany gród na Warcie, red. L. Szymczak Murowana Goślina, s. 24-28.

Kostrzewski B.
1948 Naczynie wczesnohistoryczne z Radzimia, w pow. obornickim z ornamentem postaci ludzkich, Slavia Antiqua, t. 1, s. 568-571.

Kowalczyk A.
2008 Garnki, dzbany, misy, prażnice czyli jak przyrządzano i jadano w kasztelanii radzimskiej, Z otchłani wieków Ziemi Goślińskiej, nr 2/2008 (43), s. 3.

2009 Sprawozdanie z badań na gródku stożkowatym w Radzimiu stanowisko 1/7 (Starczanowo), gm. Murowana Goślina, pow. Poznań, woj. wielkopolskie (ob. AZP 48-27), Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne, t. 10, s. 195-206.

Kowalczyk A., D. Paprocki
2009 Historia badań orazupowszechniania wiedzy o Radzimiu koło Obornik, [w:] Custodia Memoriae Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, red. A. M. Wyrwa, Lednica 2009, s. 157-167.

Kurnatowska Z.
2002 Początki Polski, Poznań.

Pakulski J.
1975 Ród Zarembów w Wielkopolsce w XIII i początkach XIV wieku, Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, t. XI.

Paprocki D.                                                
2004 Dzieje Radzimia w zarysie, Murowana Goślina. 

2006 Gród radzimski jako ośrodek Opola i kasztelanii, [w:] Dzieje Murowanej Gośliny, red. M. Brust, Poznań, s. 31-40. 

Słownik historyczno-geograficzny Wielkopolski wczesnośredniowiecznej,cz. 4, Poznań.

Weymann S.
1953 Ze studiów nad zagadnieniem dróg w Wielkopolsce od X do XVIII wieku, Przegląd Zachodni, z. 6/8.

Wędzki A.
1955 Radzim - zapomniany gród kasztelański nad Wartą, Przegląd Zachodni, t. 11, z. 3/4, s. 565-583.